Rehabilitacja:

    • Kinezyterapia: UGUL, cykloergometr, ćwiczenia bierne i ogólnousprawniające, manualne, rozluźniające i relaksujące, pionizacja bierna i czynna (stół pionizacyjny, parapodium statyczne, pionizacja przyłóżkowa), nauka czynności lokomocyjnych, reedukcja chodu
    • Elektroterapia (prądy): diadynamiczne, interferencyjne, Traberta, galwaniczne, jonosfera, elektrostymulacja TENS
    • Pole elektromagnetyczne o stałej i niskiej częstotliwości
    • Światłolecznictwo: biostymulacja laserowa, SOLLUX
    • Masaż leczniczy: suchy- całkowity i częściowy, hydromasaż
    • Realizacja świadczeń na sali rehabilitacyjnej i przy łóżku pacjenta