Pobyt współfinansowany z NFZ - Pacjenci Wentylowani Mechanicznie

W 2016 roku Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. zawarł umowę z NFZ dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

W związku z tym Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rawiczu posiada miejsca współfinansowane z NFZ dla pacjentów wentylowanych mechanicznie z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej dla osób dorosłych. Po indywidualnym uzgodnieniu mamy również możliwość przyjęcia osób niepełnoletnich.

Wentylacja mechaniczna to sposób leczenia w którym respirator zastępuje czynność oddechową pacjenta w sytuacji, kiedy pacjent nie jest w stanie samodzielnie oddychać.

Podstawą do przyjęcia chorego, który wymaga wentylacji mechanicznej jest skierowanie od lekarza prowadzącego leczenie wraz z dokumentami znajdującymi się pod adresem:

http://www.zolrawicz.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania/pobyt-wspofinansowany-przez-nfz-pacjenci-wentylowani-mechanicznie

UWAGA!

Nasza placówka jako jedyna tego typu w Polsce posiada kardiomonitor z modułem kalorymetrii pośredniej, czyli sprzęt do pomiaru wydatku energetycznego pacjenta, co jest niezbędne przy prawidłowym żywieniu.

Dysponujemy bazą lokalową, sprzętową oraz profesjonalnym personelem przygotowanym do realizacji świadczeń medycznych niezbędnych dla tej grupy pacjentów.

Posiadamy ponad 18-letnie doświadczenie, a cztery lata temu dwukrotnie powiększyliśmy i zmodernizowaliśmy bazę lokalową dla osób przewlekle chorych.

Realizujemy usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ, jak również pobyty komercyjne (pełnopłatne).

Szersze informacje do uzyskania w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 65 537 63 72 w godz. 08:00-14:30 lub 65 545 20 50.