Pobyt komercyjny (pełnopłatny):

Pobyt komercyjny polega na pełnej odpłatności pobytu w zakładzie przez pacjent lub jego opiekuna.

Podstawowy pakiet wynosi 3900 zł za pełny miesiąc, jednakże do pakietu można dobrać propozycje, zawarte w cenniku znajdującym się w zakładce dokumenty -> pobyt komercyjny (pełnopłatny) ->  cennik.

Pacjent lub jego opiekun (Zleceniodawca) podpisuje umowę ze Szpitalem Powiatowym w Rawiczu Sp. z o. o., z której wynikają zobowiązania do przestrzegania zapisów w niej zawartych w okresie jej obowiązywania. Z treścią umowy można zapoznać się, pobierając dokument znajdujący się w zakładce dokumenty -> pobyt komercyjny (pełnopłatny) -> umowa.

 

Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów powinny zgłosić się osobiście do sekretariatu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rawiczu

ul. Gen. Grota- Roweckiego 6.

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem

od pon.-pt. w godz.08:00-14:30

pod numerem tel. +48 65 546 24 13 wew. 308 lub +48 65 545 20 50.