INFORMACJA O ZMIANIE ZASAD WJAZDU I POSTOJU NA TERENIE SZPITALA

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, ze od dnia 01 lutego 2016 r. uruchomiony zostanie bezobsługowy system pobierający opłaty za wjazd i postój na terenie szpitala. Umowę na dzierżawę miejsc postojowych oraz obsługę systemu szpital podpisał       z firmą TM Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Rybarzowicach.

Miejsca wjazdu i wyjazdu pozostają bez zmian. Przy terminalu wjazdowym należy zbliżyć do terminalu kartę abonamentową lub pobrać drukowany bilet wjazdowy.

Przy wyjeździe z terenu szpitala należy zbliżyć do terminalu kartę abonamentową albo bilet pobrany przy wjeździe i uiścić opłatę. Płatność będzie możliwa TYLKO monetami               o nominałach 50gr, 1zł, 2zł, 5zł.

UWAGA! Terminale nie będą przyjmować banknotów i kart płatniczych.

Obowiązujący cennik opłat:

- 2 zł- za pierwszą godzinę parkowania

- 1 zł- za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

Opłaty abonamentowe dla posiadaczy kart będą realizowane w terminalu w holu głównym szpitala.

Przestrzegamy przed zagubieniem biletu, co skutkuje opłatą w wysokości 40 zł.

Do posiadania kart abonamentowych należy mieć status uprawnionego, a zasady jego uzyskania określa obowiązujący regulamin.

Zainteresowanych kartami abonamentowymi zapraszamy do kasy w administracji szpitala.

Szczegółowe zasady wjazdu i postoju zostaną zamieszczone na stronie internetowej szpitala.

Cyber - OKO

UWAGA !

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rawiczu jako jedna z nielicznych placówek
w Polsce umożliwia pacjentom w stanie wegetatywnym kontakt
z rzeczywistością poprzez nowoczesną technologię – CyberOko.

 

Czym jest CyberOko?

CyberOko to diagnostyka i rehabilitacja neurologiczna pacjenta.

CyberOko to urządzenie stwarzające możliwość współpracy pacjenta z komputerem,
a w związku z tym również z otaczającą go rzeczywistością. Pozwala na bezpośredni kontakt z otoczeniem np. poprzez piktogramy lub wirtualną klawiaturę, która umożliwia rozmowę pacjenta wegetatywnego poprzez udzielanie odpowiedzi wzrokiem.

Pisanie:

Sprawdzanie wyników pisania odbywa się poprzez: umiejętność pisania pod dyktando głosek, umiejętność pisania pod dyktando sylab, kopiowanie wyrazów, podpisywanie obrazków, zadania ortograficzne, uzupełnianie głosek w wyrazach, czy uzupełnianie zdań.

Czytanie:

CyberOko to nie tylko odpowiedzi pacjentów na pytania terapeutów, czy opiekujących się nimi osób, ale również sprawdzanie wyników czytania takich jak: śledzenie czytania, wzrokową identyfikację sylab, czytanie pojedynczych wyrazów, czytanie zdań, rozpoznanie błędów, znajdowanie niepotrzebnych głosek, czy dopasowanie wyrazów do głosek.

CyberOko pozwala pacjentowi na rozwijanie się poprzez szereg różnorodnych zadań:

 • Rozumienie słów,
 • Zapamiętywanie,
 • Sprawdzanie pola widzenia,
 • Identyfikację dźwięku z obrazkiem,
 • Orientację w czasie i miejscu,
 • Logiczne myślenie,
 • Zdolność syntezy,
 • Dopasowanie,
 • Interpretację brzmienia,
 • Językową sprawność sytuacyjną,
 • Językową sprawność pragmatyczną,
 • Przypominanie,
 • Wyrażanie potrzeb,
 • Pamięć odroczoną,
 • Orientację co do osoby – wskazywanie wzrokiem imienia określonej osoby